Vidljivost

Definicija vidljivosti

Vidljivost se definiše kao maksimalna udaljenost na kojoj objekti ostaju jasno razaznatljivi u atmosferi. Ova mera igra ključnu ulogu u širokom spektru aktivnosti, od avijacije i pomorske navigacije do drumskog prevoza. Jasnoća ove vidljive distance može biti pod uticajem više faktora, uključujući atmosferske pojave kao što su magla, izmaglica, prašina i padavine.

Faktori koji utiču na vidljivost

Vremenski uslovi: Različiti vremenski obrasci značajno određuju vidljivost. Atmosferski elementi poput magle, izmaglice i padavina, uključujući kišu, sneg ili susnežicu, smanjuju vidljivost rasipanjem svetlosti ili apsorpcijom, otežavajući jasno opažanje udaljenih objekata.

Čestice u vazduhu: Postojanje čestica u vazduhu uključujući prašinu, dim ili zagađenje utiče na vidljivost. Ove čestice rasipaju svetlost i izazivaju mutan izgled atmosfere, time skraćujući udaljenost na kojoj se objekti mogu jasno videti.

Sunčeva svetlost i doba dana: Putanja i intenzitet sunčeve svetlosti mogu uticati na vidljivost. Sunčeva svetlost pod niskim uglom može proizvesti odsjaj, čime se smanjuje vidljivost. Štaviše, tokom sumraka, vidljivost ima tendenciju da opadne zbog smanjenog kontrasta između objekata i pozadinskog neba.

Merenja vidljivosti

Meteorološka vidljivost: Meteorološka vidljivost se odnosi na maksimalnu udaljenost sa koje se veliki, tamni objekat može posmatrati na nebu od strane osobe sa normalnim vidom. Izražena u kilometrima ili miljama, ova metrika vidljivosti često se prikazuje u vremenskim izveštajima i prognozama.

Vizuelni domet: Vizuelni domet je alternativna mera vidljivosti. On označava najdalju udaljenost na kojoj se svetlost specifičnog intenziteta može percipirati i prepoznati od strane posmatrača. Ova mera se široko koristi u avijaciji i izražava se u stopama ili metrima.

Utisci smanjene vidljivosti

Bezbednost saobraćaja: Smanjena vidljivost može značajno uticati na bezbednost saobraćaja u avijaciji, pomorskom i drumskom saobraćaju. Povećana težina uočavanja i izbegavanja prepreka ili drugih vozila zbog niske vidljivosti može povećati rizik od nesreća.

Kvalitet vazduha: Loša vidljivost često korelira sa povišenim nivoima zagađenja vazduha. Čestice koje uzrokuju rasipanje svetlosti i smanjenje vidljivosti mogu takođe degradirati kvalitet vazduha. Dugotrajno izlaganje lošem kvalitetu vazduha može dovesti do štetnih zdravstvenih efekata, posebno za ljude sa respiratornim stanjima ili prethodnim zdravstvenim problemima.

Poboljšanje vidljivosti

Kontrola emisije: Smanjenje emisije zagađujućih materija i čestica može poboljšati vidljivost. Ovo se postiže smanjenjem koncentracije čestica koje doprinose stvaranju magle u atmosferi, čime se poboljšava kvalitet vazduha.

Vremenske prognoze i upozorenja: Precizne vremenske prognoze i pravovremena upozorenja mogu pomoći pojedincima i organizacijama da preduzmu neophodne mere opreza. Ovo može pomoći u ublažavanju štetnih efekata smanjene vidljivosti na saobraćaj i aktivnosti na otvorenom.
Ažurirano: May 24, 2023
Izdavač: Aladin | O nama
Podeli