Dnevni ciklus

Definicija Dnevnog ciklusa

Dnevni ciklus označava obrazac koji se ponavlja svakih 24 sata, odražavajući punu rotaciju Zemlje oko sopstvene ose. Izveden iz latinske reči "diurnus", što znači dnevno, ovaj ciklus se koristi u nekoliko disciplina, uključujući meteorologiju, fiziologiju i astronomiju, da bi se ilustrovali fenomeni koji pokazuju otprilike 24-časovni ritam.

Dnevni ciklus u meteorologiji

U meteorološkim terminima, dnevni ciklus opisuje dnevne varijacije u temperaturi i drugim atmosferskim uslovima. Posebno, popodnevne temperature obično rastu do svojih najviših nivoa zbog vrhunskog sunčevog zračenja, i spuštaju se na svoje najniže tačke neposredno pre zore. Ciklus takođe diktira varijacije u obrascima vetra, nivoima vlage, i pojavljivanju i nestajanju magle i rose.

Dnevni ciklus u biologiji

Biološke jedinice, koje čine brojne biljke i životinje, pokazuju dnevne karakteristike ili fiziološke adaptacije. Određene vrste životinja su dnevne, što ukazuje na to da su njihove aktivnosti pretežno tokom dana i da se odmaraju noću. Paralelno, više vrsta biljaka reaguje na dnevni ciklus svetlosti i tame otvaranjem i zatvaranjem svojih cvetova ili listova, fenomen poznat kao fotoperiodizam.

Dnevni ciklus u astronomiji

U astronomskim studijama, dnevni ciklus se odnosi na percipirani dnevni pokret zvezda oko Zemlje, pojava koja se može pripisati rotaciji Zemlje oko svoje ose. Ciklus računa za uspon i pad nebeskih tela.

Ljudski odziv na Dnevni ciklus

Ljudska bića, slično brojnim drugim organizmima, pokazuju biološku reakciju na dnevni ciklus. Ovo se najuočljivije vidi u ciklusu spavanja i budnosti, ali je takođe vidljivo u dnevnim promenama u proizvodnji hormona, telesnoj temperaturi i kognitivnim performansama. Ova biološka adaptacija na dnevni ciklus se naziva cirkadijanski ritam.
Ažurirano: Jun 5, 2023
Izdavač: Aladin | O nama
Podeli