Kopneni vetar

Definicija Kopnenog vetra

Pojam kopneni vetar odnosi se na obalski vetar koji se krece od kopna ka moru, tipično primetan tokom noći. On simbolizuje lokalni vazdušni sistem koji je uključen u dnevni ciklus u obalskim oblastima i predstavlja suprotnost morskom vetru.

Formiranje Kopnenih vetrova

Kopneni vetrovi nastaju zbog različitih brzina zagrevanja i hlađenja kopna i vode.
Tokom noći: Kopno se hladi brže u poređenju sa morem, što rezultira hladnijim vazduhom koji lebdi iznad kopna i toplijim vazduhom koji ostaje iznad mora.

Vazdušni pritisak: Hladniji i gušći vazduh iznad kopna dovodi do pojave područja visokog pritiska. Suprotno tome, topliji i manje gust vazduh iznad mora favorizuje područje niskog pritiska.

Kretanje vazduha: Vazduh ima tendenciju da se kreće iz područja visokog pritiska ka područjima niskog pritiska. Stoga, hladniji vazduh smešten iznad kopna napreduje ka moru, što rezultira kopnenim vetrom.

Uticaji Kopnenih vetrova

Kopneni vetrovi mogu izazvati nekoliko posledica na lokalno vreme i klimu:
Vremenski obrasci: Kopneni vetrovi imaju sposobnost da guraju oluje sa otvorenog mora dalje u more, čime se smanjuje mogućnost za obalske oluje.

Vlažnost: Kopneni vetrovi generalno pokazuju nižu vlažnost u odnosu na morske vetrove, s obzirom na njihovu putanju preko suvog kopna, a ne preko okeana.

Temperatura: Kopneni vetrovi imaju tendenciju da donesu hladnije temperature sa kopna ka pridruženim obalskim područjima.

Kopneni vetar naspram morskog vetra

Kopneni vetrovi i morski vetrovi čine elemente istog cirkulacijskog sistema. Morski vetar se javlja tokom dana kada se kopno zagreva brže od mora, što izaziva uzlazni tok vazduha iznad kopna i stvara područje niskog pritiska koje privlači hladniji vazduh sa mora. Nakon zalaska sunca, ovaj proces doživljava obrnuti tok, dovodeći do pojave kopnenog vetra. Ovaj dnevno - noćni ciklus predstavlja značajnu karakteristiku obalskih klima.
Ažurirano: May 23, 2023
Izdavač: Aladin | O nama
Podeli