Ruža vetrova

Definicija Ruže vetrova

Ruža vetrova služi kao grafički instrument, efikasno prikazujući varijaciju brzine vetra i orijentaciju na određenoj lokaciji tokom predodređenog vremenskog perioda. 'Latice' ili segmenti ruže vetrova svaki označavaju deo vremena kada vetar dolazi iz određenog pravca, dok boja ili dužina 'latice' pokazuju prosečnu brzinu.

Komponente Ruže vetrova

Standardni ruža vetrova obuhvata brojne elemente. Pravci se šire kao krakovi iz centralne tačke, obično prikazani u terminima kardinalnih i međukardinalnih pravaca (S, SI, I, JI, J, JZ, Z, SZ). Dužina latica otkriva Frekvenciju, ukazujući da vetar češće dolazi iz pravaca sa dužim laticama. Brzina se prikazuje kroz diferencijaciju boja, pri čemu različite boje označavaju različite opsege brzine, ili putem koncentričnih krugova.

Primene Ruže vetrova

Meteorologija, klimatologija, avijacija i ekološki inženjering su sektori koji široko koriste ruže vetrova. Pružaju značajnu pomoć u planiranju i pozicioniranju zgrada, vetrogeneratora i aerodroma. Pored toga, studije o kvalitetu vazduha koriste ih, prikazujući pravac rasprostiranja zagađivača.

Kreiranje Ruže vetrova

Izrada ruže vetrova zahteva sveobuhvatne podatke o vetru koji obuhvataju brzinu i pravac vetra tokom određenog intervala. Ove podatke obično prikupljaju meteorološke stanice ili meteorološki instrumenti, uključujući anemometre i vetrokaz. Nakon prikupljanja, ovi podaci se pažljivo organizuju i zatim se prikazuju na ruži vetrova.

Tumačenje Ruže vetrova

Tumačenje ruže vetrova zahteva razumevanje proporcije vetra koji dolazi iz svakog pravca i njegove odgovarajuće brzine. Pravac sa najdužom laticom označava dominantni pravac vetra, dok se mirni uslovi predstavljaju centralnim krugom. Proučavanjem ruže vetrova, može se steći razumevanje lokalne klime vetra i doneti informisane odluke.
Ažurirano: May 31, 2023
Izdavač: Aladin | O nama
Podeli