Čvor

Definicija Čvora

Termin čvor predstavlja jedinicu brzine koja se uglavnom koristi u avijaciji i pomorstvu. Odnosi se na jednu nautičku milju na sat. Nautički "čvor", različit od vezane užadi, služi kao metrika brzine. Jedan čvor približno iznosi 1,151 standardnih (statutarnih) milja na sat ili 1,852 kilometara na sat.

Poreklo Čvora

Poreklo "čvora" potiče od istorijske metode korišćenja "log-linije" za procenu brzine broda. Ova linija je bila konopac obeležen jednako razmaknutim čvorovima i odmotavao se sa krme broda tokom predodređenog vremenskog perioda. Broj čvorova koji bi otišli preko broda određivao bi brzinu broda, što je dovelo do usvajanja termina "čvor".

Upotreba Čvorova u različitim oblastima

Pomorstvo: U pomorskim uslovima, čvor se globalno koristi za izražavanje brzine broda. Predstavlja neophodnu meru za navigaciju jer se nautičke karte skaliraju u nautičkim miljama.

Avijacija: U avijaciji, čvor služi za označavanje brzine vazduha i brzine vetra. Funkcioniše kao univerzalna jedinica za pilote, kontrolore vazdušnog saobraćaja i meteorologe, promovišući nedvosmislenu komunikaciju o brzini preko različitih nacionalnosti i jezika.

Meteorologija: Čvorovi se koriste u meteorologiji za prenošenje informacija o brzini vetrovitih struja, olujnih sistema i drugih atmosferskih fenomena.

Konverzija Čvorova u druge jedinice

Konverzija čvorova u druge jedinice je nekomplicirana. Kao što je ranije istaknuto, 1 čvor odgovara 1.151 milji na sat ili 1.852 kilometra na sat. Da bi se čvorovi pretvorili u milje na sat, broj čvorova treba pomnožiti sa 1.151. Za izražavanje čvorova u kilometrima na sat, potrebno je pomnožiti sa 1.852. Da bi se ove jedinice vratile u čvorove, rezultat treba podeliti odgovarajućim faktorom.
Ažurirano: May 24, 2023
Izdavač: Aladin | O nama