Suša

Definicija Suše

Suša označava produženi period neobično oskudnih padavina, što dovodi do nedostatka vode, vidljivog u površinskoj ili podzemnoj vodi. Posledice suša mogu biti drastične po ekosisteme, poljoprivredu i ljudske aktivnosti, izazivajući nestašicu vode, degradaciju useva i potencijalno glad. Suše se mogu razlikovati u različite tipove, zavisno o njihovim uzrocima, trajanju i efektima.

Vrste Suše

Meteorološka Suša: Ova vrsta suše nastaje kada određeno područje trpi značajan deficit padavina tokom značajnog vremenskog perioda, obično u trajanju od nekoliko meseci ili godina. Kvantifikacija meteoroloških suša obično se oslanja na indekse koji mere zabeležene padavine u odnosu na istorijske norme.

Poljoprivredna Suša: Poljoprivredna suša odnosi se na uslove gde vlažnost tla nije dovoljna da podrži snažan rast useva, što rezultira smanjenim prinosima useva ili potpunim gubitkom useva. Ova varijanta suše je intimno povezana s meteorološkom sušom, ali faktori poput sastava tla, izbora useva i metoda navodnjavanja takođe mogu imati ulogu.

Hidrološka Suša: Hidrološka suša se javlja kada nivoi vode u rekama, jezerima, rezervoarima i vodonosnicima opadaju usled manjka padavina. Ovaj oblik suše može imati značajan uticaj na snabdevanje vodom namenjenoj ljudskoj potrošnji, navodnjavanju i proizvodnji električne energije.

Socioekonomska Suša: Socioekonomska suša se pojavljuje kada potražnja za vodnim resursima premašuje postojeću ponudu. Ova nesklad često proizlazi iz rasta stanovništva, povećane potrošnje vode ili neefikasnog upravljanja vodama, i može izazvati nestašicu vode čak i u regionima s adekvatnim padavinama.

Uzroci Suše

Prirodna Varijabilnost Klime: Prirodne klimatske oscilacije, koje obuhvataju fenomene poznate kao El Niño i La Niña, mogu izazvati promene u obrascima padavina koje izazivaju suše u određenim regionima.

Klimatske promene: Klimatske promene imaju potencijal da pojačaju uslove suše, menjajući obrasce padavina, povećavajući stope isparavanja i smanjujući snežni pokrivač u planinskim oblastima.

Prakse korišćenja zemljišta: Ljudske aktivnosti, uključujući seču šuma, poljoprivredne postupke i urbanizaciju, mogu pojačati uslove suše transformišući lokalni vodeni ciklus i smanjujući kapacitet pejzaža za skladištenje vode.

Posledice Suše

Ekološke posledice: Suša može izazvati niz ekoloških posledica, uključujući smanjenje kvaliteta vode, gubitak močvarnih područja i povećani rizik od šumskih požara. Produžena suša može naneti značajnu štetu ekosistemima i dovesti do izumiranja vrsta biljaka i životinja.

Poljoprivredne posledice: Suša može izazvati haos u poljoprivredi, uzrokujući propadanje useva, smanjenje prinosa i uginuće stoke. Ovo može rezultirati nestašicom hrane, povećanjem cena hrane i povećanom zavisnošću o uvozu hrane.

Ekonomske posledice: Ekonomske posledice suše mogu biti dalekosežne, uticati na sektore uključujući poljoprivredu, proizvodnju energije i turizam. Pored toga, suša može pojačati konkurenciju za ograničene vodene resurse, potencijalno izazivajući konflikte između različitih potrošača vode.
Ažurirano: May 22, 2023
Izdavač: Aladin | O nama