Anticiklon

Definicija Anticiklona

Anticiklon predstavlja značajan atmosferski cirkulacioni sistem koji se odlikuje visokim atmosferskim pritiskom i vetrom koji spiralno izlazi u smeru kazaljke na satu na severnoj hemisferi i u smeru suprotnom od kazaljke na satu na južnoj hemisferi. Ovi vremenski sistemi često se povezuju sa stabilnim, suvim i jasnim vremenskim uslovima, zahvaljujući spuštanju vazduha koje sprečava formiranje oblaka i padavina.

Formiranje i razvoj Anticiklona

Temperaturni Gradijenti: Pojava anticiklona često je pokretana temperaturnim razlikama između vazdušnih masa. Kako hladan vazduh opada, formira se područje visokog pritiska, dok uzdizanje toplijeg vazduha stvara područje niskog pritiska. Horizontalni pritisak koji se razvija između ovih područja pokreće cirkulaciju vetra oko centra visokog pritiska.

Globalna atmosferska cirkulacija: Anticikloni takođe imaju korene u globalnim atmosferskim cirkulacionim obrascima, uključujući Hadlijeve i Ferelove ćelije koje pomažu u globalnoj distribuciji toplote i vlage. Ove ćelije stvaraju regione visokog pritiska na površini Zemlje, olakšavajući nastanak i održavanje anticiklona.

Karakteristike Anticiklona

Veličina i trajanje: Anticikloni su sposobni da se prostiru preko velikih površina, pokrivajući hiljade kilometara u prečniku. Životni vek ovih sistema visokog pritiska varira od nekoliko dana do nedelja, zavisno od snage sistema i preovlađujućih atmosferskih uslova.

Vremenski uslovi: Tipično, anticikloni se usklađuju sa lepim vremenom, jer opadajući vazduh potiskuje formiranje oblaka i suzbija padavine. To često rezultira čistim nebom, sunčanim danima i blagim vetrom. Međutim, tokom zime, anticikloni mogu takođe da se povezuju sa hladnim, mračnim uslovima zbog temperaturnih inverzija i radijacionog hlađenja.

Anticikloni i vemenski obrasci

Preovlađujući Vetrovi: Rotacija vetra oko anticiklona - u smeru kazaljke na satu ili suprotno od toga - može uticati na preovlađujuće vetrove u regionu, čime se menjaju lokalni vremenski uslovi i klimatski obrasci.

Blokirajući obrasci: Ponekad, anticikloni deluju kao blokirajući sistemi, sprečavajući napredovanje niskopritisnih sistema i menjajući tipičan sled vremenskih obrazaca. To može dovesti do produženih perioda stabilnog, suvog vremena ili, naprotiv, dugih perioda vlažnog, olujnog vremena u susednim regionima.

Anticikloni i klimatske promene

Promene u Atmosferskoj Cirkulaciji: Kako se klima na Zemlji menja, naučnici ispituju potencijalne uticaje na obrasce atmosferske cirkulacije, uključujući nastanak i ponašanje anticiklona. Promene u frekvenciji, intenzitetu ili lokaciji anticiklona mogu imati značajne posledice za regionalne vremenske obrasce i klimu.

Ekstremni vremenski događaji: Određena istraživanja predlažu da promene u ponašanju anticiklona, posebno u vezi sa blokirajućim obrascima, mogu doprineti rastućoj frekvenciji ili ozbiljnosti određenih ekstremnih vremenskih događaja, uključujući talase vrućine, suše i događaje sa obilnom padavinom.
Ažurirano: May 30, 2023
Izdavač: Aladin | O nama
Podeli