Barograf

Definicija Barografa

Barograf predstavlja uređaj koji meri promene atmosferskog pritiska i prikazuje ih kao kontinuirani grafički prikaz. Merenja atmosferskog pritiska su od vitalnog značaja za meteorološke prognoze i za praćenje promena vremenskih uslova.

Komponente i funkcionisanje Barografa

Tradicionalni barografi sadrže tri glavne komponente: barometar, mehanizam na navijanje i uređaj za snimanje.

Glavna komponenta, barometar, sadrži zatvorenu metalnu kapsulu - aneroidnu ćeliju. Aneroidna ćelija je fleksibilna i menja svoju veličinu u skladu sa promenama atmosferskog pritiska.

Mehanizam na navijanje služi kao pokretač uređaja, omogućavajući konstantno kretanje snimajuće ruke preko papira.

U okviru uređaja za snimanje, pero ili igla je pričvršćena za aneroidnu ćeliju. Ona se podiže ili spušta u skladu sa pokretima aneroidne ćelije, stvarajući liniju na rotirajućem bubnju ili traci papira.

Sa promenama atmosferskog pritiska, pokreti aneroidne ćelije se prenose na pero, čime se stvara kontinuirani zapis promena pritiska tokom određenog vremenskog perioda.

Korišćenje Barografa

Barografi su našli svoju primenu u meteorologiji, avijaciji i pomorstvu.

Meteorologija: U meteorologiji, barografi igraju ključnu ulogu u praćenju vremenskih uslova i formulisanju prognoza. Promene atmosferskog pritiska mogu biti znak dolazećih vremenskih fenomena, sa brzim padom pritiska koji često ukazuje na dolazeću oluju.

Avijacija: U avijaciji, barografi su se nekada koristili u avionima za dokumentovanje pritiska visine. Danas ih digitalni letački podaci su zamenili, iako se mogu i dalje koristiti u jedrilicama ili lakim avionima.

Pomorstvo: Pomorci koriste barografe da bi predvideli potencijalne promene vremena na moru. S obzirom na potencijal za drastične promene vremena na moru, važno je imati mehanizme za rano upozoravanje.

Moderni Barografi

Trenutno, digitalni barometri i automatske meteorološke stanice, sposobne za snimanje, skladištenje i elektronsko prenos podataka o atmosferskom pritisku, zamenili su mnoge tradicionalne barografe. Ovi tehnološki napredni uređaji pružaju veću preciznost u čitanjima i olakšavaju deljenje podataka za sveobuhvatne meteorološke procene i prognoze. Međutim, tradicionalni barografi zadržavaju svoj značaj zbog svoje pouzdanosti, istorijske važnosti i vizuelne privlačnosti.
Ažurirano: Jun 2, 2023
Izdavač: Aladin | O nama
Podeli