Kišne senke

Definicija Kišne Senke

Kišna senka označava suvo područje na zavetrinskoj, ili nizvetarnoj strani planine ili planinskog lanca. Ovo područje doživljava znatno umanjenu količinu padavina u poređenju sa nadvetrinskom, ili uzvetarnom stranom. Ovaj efekat nastaje kada vlažan vazduh uzlazi preko planinskog prepreka, hladi se i kondenzuje da bi formirao padavine na nadvetrinskoj strani. Kako vazduh silazi na zavetrinsku stranu, prolazi kroz proces zagrevanja i sušenja, što dovodi do efekta kišne senke.

Formiranje Kišnih Senki

Orografsko Podizanje: Fenomen orografskog podizanja služi kao ključni determinator u stvaranju kišnih senki. Orografsko podizanje podrazumeva uzdizanje vlažnog vazduha preko geografske barijere, obično planinskog lanca. Ovaj uzlazni pokret hladi vazduh, uzrokujući da se vlaga u njemu kondenzuje u oblake i padavine.

Kondenzacija i Padavine: Kako se vlažan vazduh uzdiže i hladi, dolazi do kondenzacije vodene pare u kapljice ili ledene kristale unutar oblaka. Na kraju, ove kapljice ili kristali se spajaju da bi formirali padavine, sa najvećim delom istih koji se slegne na nadvetrinsku stranu planinske prepreke.

Silazni Vazduh i Zagrevanje: Vazduh, nakon što je ispustio većinu svoje vlage na nadvetrinskoj strani, silazi na zavetrinsku stranu planinske barijere. Tokom svog silaska, vazduh se zagreva kroz proces koji se naziva adijabatska kompresija. Ovo zagrevanje smanjuje njegovu relativnu vlažnost i sprečava formiranje oblaka i padavina.

Primeri Područja Kišne Senke

Velika Kotlina: Velika Kotlina na zapadu Sjedinjenih Američkih Država služi kao izuzetan primer područja kišne senke. Vlažan vazduh koji potiče sa Pacifičkog okeana uzdiže se preko planinskog lanca Sijera Nevada, ostavljajući značajne padavine na nadvetrinskoj strani. To ostavlja zavetrinsku stranu, koja obuhvata Nevadu i delove Jute, pod kišnom senkom.

Patagonija: Patagonija, područje koje obuhvata delove Argentine i Čilea u Južnoj Americi, predstavlja još jedno značajno područje kišne senke. Planinski lanac Anda sprečava vlažan vazduh sa Pacifičkog okeana, stvarajući suve uslove na argentinskoj Patagonskoj stepi na zavetrinskoj strani.

Uticaj Kišnih Senki na Klimu i Ekosisteme

Klimatske Razlike: Područja kišne senke često pokazuju oštre klimatske razlike kada se porede sa susednim oblastima na nadvetrinskoj strani planinske barijere. Ona općenito beleže manje padavina, povišene temperature i umanjenu vlažnost, stvarajući aridne ili poluaridne uslove.

Vegetacija i Ekosistemi: Klimatske varijacije povezane sa kišnim senkama imaju dubok uticaj na vegetaciju i eko-sisteme. Područja kišne senke obično prikazuju retku vegetaciju, domaćin su vrsta biljaka otpornih na suše uslove. Prevladava naglašena promena od bujnih, vlažnih eko-sistema na nadvetrinskoj strani, do suvih, aridnih eko-sistema na zavetrinskoj strani.
Ažurirano: May 25, 2023
Izdavač: Aladin | O nama
Podeli