Atmosferski pritisak

Definicija Atmosferskog pritiska

Atmosferski pritisak, takođe poznat kao vazdušni pritisak ili barometrijski pritisak, označava silu koju težina Zemljine atmosfere primenjuje na određenu površinu. Igra ključnu ulogu u meteorologiji oblikujući vremenske uslove, upravljajući cirkulacijom vazduha i određujući ponašanje gasova. Uobičajene jedinice za merenje atmosferskog pritiska uključuju pascale (Pa), milibare (mb) i inče žive (inHg).

Kako se meri Atmosferski pritisak

Barometar: Barometri predstavljaju glavne instrumente za merenje atmosferskog pritiska. Dva prevladavajuća tipa barometara su živini i aneroidni. Živini barometri koriste stub tečnog žive da izbalansiraju silu atmosfere, dok aneroidni barometri koriste zatvorenu, fleksibilnu metalnu komoru koja se skuplja ili širi zbog promena vazdušnog pritiska.

Altimetar: U kontekstima poput avijacije i planinarenja, altimetri često služe za procenu visine na osnovu atmosferskog pritiska. Kako se visina povećava, atmosferski pritisak se smanjuje, što altimetru omogućava da pruži grubi proračun nadmorske visine.

Faktori koji utiču na Atmosferski pritisak

Nadmorska visina: Nadmorska visina predstavlja primarni determinant atmosferskog pritiska. Sa povećanjem nadmorske visine, gustina vazdušnih molekula opada, što rezultira smanjenjem atmosferskog pritiska. Stoga, planinska područja obično pokazuju niži vazdušni pritisak u poređenju sa oblastima na nivou mora.

Temperatura: Temperatura takođe utiče na atmosferski pritisak. Topao vazduh, budući da je manje gust, uzdiže se i izaziva smanjenje vazdušnog pritiska. Suprotno tome, hladan vazduh, zbog svoje veće gustine, silazi i promoviše povećanje vazdušnog pritiska.

Vremenski sistemi: Visoki i niski pritisci su osnovni upravljači vremenskih šema. Sistemi visokog pritiska, povezani sa silaznim vazduhom, čistim nebom i mirnim vremenom, razlikuju se od sistema niskog pritiska, povezanih sa uzlaznim vazduhom, stvaranjem oblaka i padavinama.

Atmosferski pritisak i ljudsko zdravlje

Promene Pritiska: Brze promene u atmosferskom pritisku, koje se doživljavaju tokom fenomena kao što su putovanje avionom ili penjanje ili silazak s planine, mogu izazvati privremenu neprijatnost i manje zdravstvene probleme. Potencijalni simptomi variraju od bolova u uhu ili problema sa izjednačavanjem pritiska u srednjem uhu do blage visinske bolesti.

Hronično nizak pritisak: Dugotrajna izloženost niskom atmosferskom pritisku, usled boravka na velikim visinama, može izazvati fiziološke adaptacije u ljudskom telu. Moguće promene obuhvataju povećanje broja crvenih krvnih zrnaca radi poboljšanja kapaciteta prenosa kiseonika i modifikacije u funkcionalnosti respiratornog sistema.

Atmosferski pritisak u prognozi vremena

U prognozi vremena, informacije o atmosferskom pritisku predstavljaju integralnu komponentu. Meteorolozi proučavaju šeme pritiska da bi locirali i pratili sisteme visokog i niskog pritiska, pomažući u predviđanju vremenskih uslova i mogućih oluja. Praćenje promena u atmosferskom pritisku takođe može poslužiti kao preteča ozbiljnih vremenskih događaja, uključujući uragane i tornada.
Ažurirano: Jun 1, 2023
Izdavač: Aladin | O nama
Podeli