Kumulus oblaci

Definicija Kumulus oblaka

Kumulus oblaci, prepoznatljivi po njihovom pahuljastom, pamučnom obliku i ravnoj bazi, tipično se javljaju na niskim do srednjim visinama, od približno 1,000 do 6,000 metara (3,280 do 19,685 stopa). Formiranje ovih oblaka nastaje kada topli, vlažni vazduh uzdiže i hladi, što dovodi do kondenzacije vodene pare u vidljive kapljice oblaka.

Formiranje Kumulus oblaka

Termalna Konvekcija: Termalna konvekcija je primarni pokretač stvaranja kumulus oblaka. Sunčeva toplota greje površinu Zemlje, što rezultira time da se vazduh blizu tla postaje manje gust i uzdiže, noseći sa sobom vlagu. Kako se ovaj vlažni vazduh uzdiže, hladi se dok ne dostigne tačku rose - temperaturu na kojoj vodena para počinje da se kondenzuje u kapljice vode ili ledene kristale, stvarajući oblak.

Vlažnost i nestabilnost: Atmosfera koja pokazuje visoku vlažnost i nestabilnost, sa značajnom temperaturnom razlikom između donjih i gornjih slojeva, potiče stvaranje kumulus oblaka. U ovim okolnostima, vlažni vazduh će neprestano rasti, doprinoseći rastu i evoluciji kumulus oblaka.

Tipovi Kumulus oblaka

Kumulus oblaci mogu se podeliti na nekoliko podtipova u skladu sa njihovim izgledom i visinom:
Kumulus Humilis: Ovi su skromni, plitki kumulus oblaci sa horizontalnim razvojem, često označeni kao "kumulus lepog vremena". Oni generalno ukazuju na stabilne atmosferske uslove i ne proizvode padavine.

Kumulus Mediocris: Kumulus mediocris oblaci su nešto veći i viši od kumulus humilis, pokazujući neki vertikalni razvoj. Oni imaju potencijal da proizvedu slabe kišne padavine.

Kumulus Congestus: Ovi oblaci se mogu pohvaliti značajnim vertikalnim rastom, ogledajući visoke tornjeve ili konfiguracije nalik karfiolu. Kumulus congestus oblaci mogu proizvesti umerene do jake kiše i često najavljuju razvoj oluja.

Kumulus oblaci i vreme

Indikator Lepog Vremena: Kumulus humilis oblaci, uopšteno, označavaju lepo vreme i stabilne atmosferske uslove. Obično se javljaju sunčanih dana sa blagim vetrom i nestaju do večeri kada se tlo hladi.

Padavine i razvoj olujnih neprilika: Povećanje visine kumulus oblaka može rezultirati formiranjem kumulus congestus oblaka, ili čak kumulonimbus oblaka. Ovi poslednji su povezani sa grmljavinama, jakim kišama, gradom, a povremeno i tornadima. Brzi vertikalni rast kumulus oblaka može poslužiti kao indikator nestabilne atmosfere i verovatnoće jakih vremenskih neprilika.

Uloga Kumulus oblaka u energetskoj ravnoteži Zemlje

Kumulus oblaci su od vitalnog značaja za održavanje energetske ravnoteže Zemlje, jer reflektuju dolaznu solarnu radijaciju nazad u svemir, čime pomažu u regulisanju temperature planete. Takođe doprinose hidrološkom ciklusu, ispuštajući vlagu kroz padavine, čime osvežavaju vodene izvore i održavaju ekosisteme.
Ažurirano: May 29, 2023
Izdavač: Aladin | O nama
Podeli