Nacionalni park Mavrovo
Makedonija
Dugoročna vremenska prognoza
Dugoročna vremenska prognoza

Novembar vremenska prognoza i klima
Nacionalni park Mavrovo, Makedonija

Prosečna temperatura u Novembru - Nacionalni park Mavrovo, Makedonija
  • Prosečna maksimalna temperatura u Novembru: 6°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (21°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (0°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Novembru: -1°C

Meseci sa najvišom prosečnom min. temperaturom su Jul i Avgust (8°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-7°C).

Prosečne kišne padavine u Novembru - Nacionalni park Mavrovo, Makedonija
  • Prosečne kišne padavine u Novembru: 133mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Novembar (133mm).
Najsuvlji meseci (sa najmanje kiše) su Jul i Avgust (57mm).

Prosečno kišnih dana u Novembru - Nacionalni park Mavrovo, Makedonija
  • Prosečno kišnih dana u Novembru: 13 dana

Meseci sa najvećim brojem kišnih dana su April i Maj (15 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana su Jul, Avgust i Septembar (9 dana).

Prosečna dnevna svetlost u Novembru / Prosečno sunčanih sati u Novembru - Nacionalni park Mavrovo, Makedonija
  • Prosečna dnevna svetlost u Novembru: 9.9h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.2h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9.2h).

  • Prosečno sunčanih sati u Novembru: 4h

Meseci sa najviše sunčanih sati su Jul i Avgust (Prosečno sunčanih sati: 9h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Decembar (Prosečno sunčanih sati: 3h).

Prosečan UV indeks u Novembru - Nacionalni park Mavrovo, Makedonija
  • Prosečan UV indeks u Novembru: 2

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun i Jul (UV indeks 9).
Mesec sa najmanjim prosečnim UV indeksom je Decembar (UV indeks 1).