Mart vremenska prognoza i klima
Nacionalni park Mavrovo, Makedonija

Prosečna temperatura u Martu - Nacionalni park Mavrovo, Makedonija
  • Prosečna maksimalna temperatura u Martu: 7.8°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (24.9°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (1.9°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Martu: -0.1°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (12.1°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-4.9°C).

Prosečna relativna vlažnost u Martu - Nacionalni park Mavrovo, Makedonija
  • Prosečna relativna vlažnost u Martu: 79%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Januar (86%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (64%).

Prosečne kišne padavine u Martu - Nacionalni park Mavrovo, Makedonija
  • Prosečne kišne padavine u Martu: 69mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Maj (99mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Oktobar (52mm).

Prosečno kišnih dana u Martu - Nacionalni park Mavrovo, Makedonija
  • Prosečno kišnih dana u Martu: 18.6 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (22.3 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Decembar (12.3 dana).

Prosečne snežne padavine u Martu - Nacionalni park Mavrovo, Makedonija
  • Prosečne snežne padavine u Martu: 115mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Januar (256mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0mm).

Prosečno snežnih dana u Martu - Nacionalni park Mavrovo, Makedonija
  • Prosečno snežnih dana u Martu: 4.1 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Januar (9.9 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0 dana).

Prosečna dnevna svetlost u Martu / Prosečno sunčanih sati u Martu - Nacionalni park Mavrovo, Makedonija
  • Prosečna dnevna svetlost u Martu: 12h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.2h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9.2h).

  • Prosečno sunčanih sati u Martu: 6.9h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 12h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Januar (Prosečno sunčanih sati: 4.8h).

Prosečan UV indeks u Martu - Nacionalni park Mavrovo, Makedonija
  • Prosečan UV indeks u Martu: 3

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun, Jul i Avgust (UV indeks 5).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Februar, Novembar i Decembar (UV indeks 2).