Nacionalni park Mavrovo
Makedonija
Dugoročna vremenska prognoza
Dugoročna vremenska prognoza

Maj vremenska prognoza i klima
Nacionalni park Mavrovo, Makedonija

Prosečna temperatura u Maju - Nacionalni park Mavrovo, Makedonija
  • Prosečna maksimalna temperatura u Maju: 14°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (21°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (0°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Maju: 4°C

Meseci sa najvišom prosečnom min. temperaturom su Jul i Avgust (8°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-7°C).

Prosečne kišne padavine u Maju - Nacionalni park Mavrovo, Makedonija
  • Prosečne kišne padavine u Maju: 93mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Novembar (133mm).
Najsuvlji meseci (sa najmanje kiše) su Jul i Avgust (57mm).

Prosečno kišnih dana u Maju - Nacionalni park Mavrovo, Makedonija
  • Prosečno kišnih dana u Maju: 15 dana

Meseci sa najvećim brojem kišnih dana su April i Maj (15 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana su Jul, Avgust i Septembar (9 dana).

Prosečna dnevna svetlost u Maju / Prosečno sunčanih sati u Maju - Nacionalni park Mavrovo, Makedonija
  • Prosečna dnevna svetlost u Maju: 14.5h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.2h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9.2h).

  • Prosečno sunčanih sati u Maju: 6h

Meseci sa najviše sunčanih sati su Jul i Avgust (Prosečno sunčanih sati: 9h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Decembar (Prosečno sunčanih sati: 3h).

Prosečan UV indeks u Maju - Nacionalni park Mavrovo, Makedonija
  • Prosečan UV indeks u Maju: 8

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun i Jul (UV indeks 9).
Mesec sa najmanjim prosečnim UV indeksom je Decembar (UV indeks 1).