Januar vremenska prognoza i klima
Miliće, Srbija

Prosečna temperatura u Januaru
Miliće, Srbija

Prosečna temperatura u Januaru - Miliće, Srbija
  • Prosečna maksimalna temperatura u Januaru: 2.8°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (27.9°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (2.8°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Januaru: -3.6°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (13.9°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-3.6°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Januaru
Miliće, Srbija

Prosečna relativna vlažnost u Januaru - Miliće, Srbija
  • Prosečna relativna vlažnost u Januaru: 87%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Januar (87%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (63%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Januaru
Miliće, Srbija

Prosečne kišne padavine u Januaru - Miliće, Srbija
  • Prosečne kišne padavine u Januaru: 44mm

Najvlažniji meseci (sa najviše kiše) su Maj i Jun (76mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Septembar (30mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Januaru
Miliće, Srbija

Prosečno kišnih dana u Januaru - Miliće, Srbija
  • Prosečno kišnih dana u Januaru: 10.9 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (19.7 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Novembar (10.4 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Januaru
Miliće, Srbija

Prosečne snežne padavine u Januaru - Miliće, Srbija
  • Prosečne snežne padavine u Januaru: 200mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Januar (200mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Januaru
Miliće, Srbija

Prosečno snežnih dana u Januaru - Miliće, Srbija
  • Prosečno snežnih dana u Januaru: 10.9 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Januar (10.9 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Januaru /
Prosečno sunčanih sati u Januaru
Miliće, Srbija

Prosečna dnevna svetlost u Januaru / Prosečno sunčanih sati u Januaru - Miliće, Srbija
  • Prosečna dnevna svetlost u Januaru: 9.4h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.4h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9h).

  • Prosečno sunčanih sati u Januaru: 4.6h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 11.5h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Februar (Prosečno sunčanih sati: 4.3h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Januaru
Miliće, Srbija

Prosečan UV indeks u Januaru - Miliće, Srbija
  • Prosečan UV indeks u Januaru: 2

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jul i Avgust (UV indeks 6).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Februar, Novembar i Decembar (UV indeks 2).

[Izvori]