Januar vremenska prognoza i klima
Leušići, Srbija

Prosečna temperatura u Januaru
Leušići, Srbija

Prosečna temperatura u Januaru - Leušići, Srbija
  • Prosečna maksimalna temperatura u Januaru: 2.8°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (27.8°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (2.8°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Januaru: -3.8°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (13.8°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-3.8°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Januaru
Leušići, Srbija

Prosečna relativna vlažnost u Januaru - Leušići, Srbija
  • Prosečna relativna vlažnost u Januaru: 88%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Januar (88%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (65%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Januaru
Leušići, Srbija

Prosečne kišne padavine u Januaru - Leušići, Srbija
  • Prosečne kišne padavine u Januaru: 44mm

Najvlažniji meseci (sa najviše kiše) su Maj i Jun (76mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Septembar (29mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Januaru
Leušići, Srbija

Prosečno kišnih dana u Januaru - Leušići, Srbija
  • Prosečno kišnih dana u Januaru: 10.7 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (20 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Novembar (9.3 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Januaru
Leušići, Srbija

Prosečne snežne padavine u Januaru - Leušići, Srbija
  • Prosečne snežne padavine u Januaru: 218mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Januar (218mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Januaru
Leušići, Srbija

Prosečno snežnih dana u Januaru - Leušići, Srbija
  • Prosečno snežnih dana u Januaru: 11.9 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Januar (11.9 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Januaru /
Prosečno sunčanih sati u Januaru
Leušići, Srbija

Prosečna dnevna svetlost u Januaru / Prosečno sunčanih sati u Januaru - Leušići, Srbija
  • Prosečna dnevna svetlost u Januaru: 9.3h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.4h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9h).

  • Prosečno sunčanih sati u Januaru: 4.4h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 11.4h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Februar (Prosečno sunčanih sati: 4.1h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Januaru
Leušići, Srbija

Prosečan UV indeks u Januaru - Leušići, Srbija
  • Prosečan UV indeks u Januaru: 2

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jul i Avgust (UV indeks 6).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Februar, Oktobar, Novembar i Decembar (UV indeks 2).

[Izvori]