Decembar vremenska prognoza i klima
Kusić, Srbija

Prosečna temperatura u Decembru
Kusić, Srbija

Prosečna temperatura u Decembru - Kusić, Srbija
  • Prosečna maksimalna temperatura u Decembru: 4°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (29°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (2.4°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Decembru: -1.6°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (15.3°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-3.1°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Decembru
Kusić, Srbija

Prosečna relativna vlažnost u Decembru - Kusić, Srbija
  • Prosečna relativna vlažnost u Decembru: 84%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Januar (86%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (58%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Decembru
Kusić, Srbija

Prosečne kišne padavine u Decembru - Kusić, Srbija
  • Prosečne kišne padavine u Decembru: 32mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Maj (61mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Avgust (19mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Decembru
Kusić, Srbija

Prosečno kišnih dana u Decembru - Kusić, Srbija
  • Prosečno kišnih dana u Decembru: 9.4 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (16.7 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Avgust (7.6 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Decembru
Kusić, Srbija

Prosečne snežne padavine u Decembru - Kusić, Srbija
  • Prosečne snežne padavine u Decembru: 101mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Januar (106mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Decembru
Kusić, Srbija

Prosečno snežnih dana u Decembru - Kusić, Srbija
  • Prosečno snežnih dana u Decembru: 6.5 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Januar (9.6 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Decembru /
Prosečno sunčanih sati u Decembru
Kusić, Srbija

Prosečna dnevna svetlost u Decembru / Prosečno sunčanih sati u Decembru - Kusić, Srbija
  • Prosečna dnevna svetlost u Decembru: 8.9h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.6h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 8.9h).

  • Prosečno sunčanih sati u Decembru: 4.7h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 11.3h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Januar (Prosečno sunčanih sati: 4.6h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Decembru
Kusić, Srbija

Prosečan UV indeks u Decembru - Kusić, Srbija
  • Prosečan UV indeks u Decembru: 2

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jul i Avgust (UV indeks 6).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Februar, Novembar i Decembar (UV indeks 2).

[Izvori]