Jun vremenska prognoza i klima
Kosovska Mitrovica, Srbija

Prosečna temperatura u Junu
Kosovska Mitrovica, Srbija

Prosečna temperatura u Junu - Kosovska Mitrovica, Srbija
  • Prosečna maksimalna temperatura u Junu: 22.9°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (26.6°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (1.8°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Junu: 10.5°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (12.9°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-4.7°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Junu
Kosovska Mitrovica, Srbija

Prosečna relativna vlažnost u Junu - Kosovska Mitrovica, Srbija
  • Prosečna relativna vlažnost u Junu: 74%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Januar (88%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (64%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Junu
Kosovska Mitrovica, Srbija

Prosečne kišne padavine u Junu - Kosovska Mitrovica, Srbija
  • Prosečne kišne padavine u Junu: 83mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Jun (83mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Februar (31mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Junu
Kosovska Mitrovica, Srbija

Prosečno kišnih dana u Junu - Kosovska Mitrovica, Srbija
  • Prosečno kišnih dana u Junu: 18.2 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (19.4 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Januar (8.4 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Junu
Kosovska Mitrovica, Srbija

Prosečne snežne padavine u Junu - Kosovska Mitrovica, Srbija
  • Prosečne snežne padavine u Junu: 0mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Januar (188mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Junu
Kosovska Mitrovica, Srbija

Prosečno snežnih dana u Junu - Kosovska Mitrovica, Srbija
  • Prosečno snežnih dana u Junu: 0 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Januar (10.6 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Junu /
Prosečno sunčanih sati u Junu
Kosovska Mitrovica, Srbija

Prosečna dnevna svetlost u Junu / Prosečno sunčanih sati u Junu - Kosovska Mitrovica, Srbija
  • Prosečna dnevna svetlost u Junu: 15.3h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.3h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9.1h).

  • Prosečno sunčanih sati u Junu: 10.5h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 11.7h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Februar (Prosečno sunčanih sati: 4.4h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Junu
Kosovska Mitrovica, Srbija

Prosečan UV indeks u Junu - Kosovska Mitrovica, Srbija
  • Prosečan UV indeks u Junu: 5

Mesec sa najvišim prosečnim UV indeksom je Jul (UV indeks 6).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Februar, Novembar i Decembar (UV indeks 2).

[Izvori]