Decembar vremenska prognoza i klima
Igroš, Srbija

Prosečna temperatura u Decembru
Igroš, Srbija

Prosečna temperatura u Decembru - Igroš, Srbija
  • Prosečna maksimalna temperatura u Decembru: 3.5°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (26.2°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (1.6°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Decembru: -2.4°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (12.7°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-4.5°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Decembru
Igroš, Srbija

Prosečna relativna vlažnost u Decembru - Igroš, Srbija
  • Prosečna relativna vlažnost u Decembru: 85%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Januar (89%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (65%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Decembru
Igroš, Srbija

Prosečne kišne padavine u Decembru - Igroš, Srbija
  • Prosečne kišne padavine u Decembru: 57mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Maj (97mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Septembar (32mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Decembru
Igroš, Srbija

Prosečno kišnih dana u Decembru - Igroš, Srbija
  • Prosečno kišnih dana u Decembru: 8.4 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (21.6 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Januar (7.4 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Decembru
Igroš, Srbija

Prosečne snežne padavine u Decembru - Igroš, Srbija
  • Prosečne snežne padavine u Decembru: 393mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Januar (417mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Jun, Jul, Avgust i Septembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Decembru
Igroš, Srbija

Prosečno snežnih dana u Decembru - Igroš, Srbija
  • Prosečno snežnih dana u Decembru: 15.8 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Januar (18.8 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Jul, Avgust i Septembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Decembru /
Prosečno sunčanih sati u Decembru
Igroš, Srbija

Prosečna dnevna svetlost u Decembru / Prosečno sunčanih sati u Decembru - Igroš, Srbija
  • Prosečna dnevna svetlost u Decembru: 9h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.4h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9h).

  • Prosečno sunčanih sati u Decembru: 4.9h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 11.5h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Februar (Prosečno sunčanih sati: 4.1h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Decembru
Igroš, Srbija

Prosečan UV indeks u Decembru - Igroš, Srbija
  • Prosečan UV indeks u Decembru: 2

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun, Jul i Avgust (UV indeks 5).
Mesec sa najmanjim prosečnim UV indeksom je Januar (UV indeks 1).

[Izvori]