Septembar vremenska prognoza i klima
Bratoselce, Srbija

Prosečna temperatura u Septembru
Bratoselce, Srbija

Prosečna temperatura u Septembru - Bratoselce, Srbija
  • Prosečna maksimalna temperatura u Septembru: 24.2°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (30°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (3.9°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Septembru: 12.2°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (15.8°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-2.4°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Septembru
Bratoselce, Srbija

Prosečna relativna vlažnost u Septembru - Bratoselce, Srbija
  • Prosečna relativna vlažnost u Septembru: 60%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Januar (82%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (53%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Septembru
Bratoselce, Srbija

Prosečne kišne padavine u Septembru - Bratoselce, Srbija
  • Prosečne kišne padavine u Septembru: 24mm

Najvlažniji meseci (sa najviše kiše) su Mart i April (40mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Jul (18mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Septembru
Bratoselce, Srbija

Prosečno kišnih dana u Septembru - Bratoselce, Srbija
  • Prosečno kišnih dana u Septembru: 9.1 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je April (14.1 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Avgust (6.7 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Septembru
Bratoselce, Srbija

Prosečne snežne padavine u Septembru - Bratoselce, Srbija
  • Prosečne snežne padavine u Septembru: 0mm

Meseci sa prosečno najviše snežnih padavine su Januar i Mart (101mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar i Oktobar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Septembru
Bratoselce, Srbija

Prosečno snežnih dana u Septembru - Bratoselce, Srbija
  • Prosečno snežnih dana u Septembru: 0 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Januar (6.7 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar i Oktobar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Septembru /
Prosečno sunčanih sati u Septembru
Bratoselce, Srbija

Prosečna dnevna svetlost u Septembru / Prosečno sunčanih sati u Septembru - Bratoselce, Srbija
  • Prosečna dnevna svetlost u Septembru: 12.5h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.2h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9.1h).

  • Prosečno sunčanih sati u Septembru: 9.7h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 12.2h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Februar (Prosečno sunčanih sati: 5.6h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Septembru
Bratoselce, Srbija

Prosečan UV indeks u Septembru - Bratoselce, Srbija
  • Prosečan UV indeks u Septembru: 5

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jul i Avgust (UV indeks 6).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Novembar i Decembar (UV indeks 2).

[Izvori]