Januar vremenska prognoza i klima
Boroviće, Srbija

Prosečna temperatura u Januaru
Boroviće, Srbija

Prosečna temperatura u Januaru - Boroviće, Srbija
  • Prosečna maksimalna temperatura u Januaru: 1.2°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (24.8°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (1.2°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Januaru: -5.2°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (11.8°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-5.2°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Januaru
Boroviće, Srbija

Prosečna relativna vlažnost u Januaru - Boroviće, Srbija
  • Prosečna relativna vlažnost u Januaru: 88%

Meseci sa najvećom relativnom vlažnosti su Januar i Februar (88%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (68%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Januaru
Boroviće, Srbija

Prosečne kišne padavine u Januaru - Boroviće, Srbija
  • Prosečne kišne padavine u Januaru: 43mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Jun (89mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Oktobar (39mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Januaru
Boroviće, Srbija

Prosečno kišnih dana u Januaru - Boroviće, Srbija
  • Prosečno kišnih dana u Januaru: 10.3 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (21.6 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Januar (10.3 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Januaru
Boroviće, Srbija

Prosečne snežne padavine u Januaru - Boroviće, Srbija
  • Prosečne snežne padavine u Januaru: 214mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Januar (214mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Januaru
Boroviće, Srbija

Prosečno snežnih dana u Januaru - Boroviće, Srbija
  • Prosečno snežnih dana u Januaru: 11.6 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Januar (11.6 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Januaru /
Prosečno sunčanih sati u Januaru
Boroviće, Srbija

Prosečna dnevna svetlost u Januaru / Prosečno sunčanih sati u Januaru - Boroviće, Srbija
  • Prosečna dnevna svetlost u Januaru: 9.4h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.4h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9h).

  • Prosečno sunčanih sati u Januaru: 4.4h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 11.4h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Februar (Prosečno sunčanih sati: 4h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Januaru
Boroviće, Srbija

Prosečan UV indeks u Januaru - Boroviće, Srbija
  • Prosečan UV indeks u Januaru: 2

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun, Jul i Avgust (UV indeks 5).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Februar, Oktobar, Novembar i Decembar (UV indeks 2).

[Izvori]