Novembar vremenska prognoza i klima
Kupljenik, Slovenija

Prosečna temperatura u Novembru
Kupljenik, Slovenija

Prosečna temperatura u Novembru - Kupljenik, Slovenija
  • Prosečna maksimalna temperatura u Novembru: 7.1°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Jul (23.3°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (1.2°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Novembru: 1.4°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (11.4°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Februar (-5°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Novembru
Kupljenik, Slovenija

Prosečna relativna vlažnost u Novembru - Kupljenik, Slovenija
  • Prosečna relativna vlažnost u Novembru: 88%

Meseci sa najvećom relativnom vlažnosti su Februar i Novembar (88%).
Meseci sa najmanjom relativnom vlažnosti su Jul i Avgust (77%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Novembru
Kupljenik, Slovenija

Prosečne kišne padavine u Novembru - Kupljenik, Slovenija
  • Prosečne kišne padavine u Novembru: 178mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Novembar (178mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Januar (64mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Novembru
Kupljenik, Slovenija

Prosečno kišnih dana u Novembru - Kupljenik, Slovenija
  • Prosečno kišnih dana u Novembru: 12.7 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (23 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Februar (4.2 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Novembru
Kupljenik, Slovenija

Prosečne snežne padavine u Novembru - Kupljenik, Slovenija
  • Prosečne snežne padavine u Novembru: 454mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Februar (750mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Jun, Jul, Avgust i Septembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Novembru
Kupljenik, Slovenija

Prosečno snežnih dana u Novembru - Kupljenik, Slovenija
  • Prosečno snežnih dana u Novembru: 8.8 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Februar (14.3 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Jul i Avgust (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Novembru /
Prosečno sunčanih sati u Novembru
Kupljenik, Slovenija

Prosečna dnevna svetlost u Novembru / Prosečno sunčanih sati u Novembru - Kupljenik, Slovenija
  • Prosečna dnevna svetlost u Novembru: 9.4h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.7h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 8.7h).

  • Prosečno sunčanih sati u Novembru: 4.6h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Jul (Prosečno sunčanih sati: 10.8h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Novembar (Prosečno sunčanih sati: 4.6h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Novembru
Kupljenik, Slovenija

Prosečan UV indeks u Novembru - Kupljenik, Slovenija
  • Prosečan UV indeks u Novembru: 2

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun i Jul (UV indeks 5).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Februar, Mart, Oktobar, Novembar i Decembar (UV indeks 2).

[Izvori]