Celje
Slovenija
Dugoročna vremenska prognoza
Dugoročna vremenska prognoza

Jun vremenska prognoza i klima
Celje, Slovenija

Prosečna temperatura u Junu - Celje, Slovenija
  • Prosečna maksimalna temperatura u Junu: 24.6°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Jul (26.9°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (4.1°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Junu: 12.3°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Jul (13.8°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-4.6°C).

Prosečne kišne padavine u Junu - Celje, Slovenija
  • Prosečne kišne padavine u Junu: 132mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Jun (132mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Januar (47mm).

Prosečno kišnih dana u Junu - Celje, Slovenija
  • Prosečno kišnih dana u Junu: 14 dana

Meseci sa najvećim brojem kišnih dana su Maj i Jun (14 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Februar (8 dana).

Prosečna dnevna svetlost u Junu / Prosečno sunčanih sati u Junu - Celje, Slovenija
  • Prosečna dnevna svetlost u Junu: 15.7h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.7h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 8.7h).

  • Prosečno sunčanih sati u Junu: 7h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Jul (Prosečno sunčanih sati: 7.8h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Decembar (Prosečno sunčanih sati: 1.7h).

Prosečan UV indeks u Junu - Celje, Slovenija
  • Prosečan UV indeks u Junu: 8

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun i Jul (UV indeks 8).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Novembar i Decembar (UV indeks 1).