Skoplje
Makedonija
Dugoročna vremenska prognoza
Dugoročna vremenska prognoza

Mart vremenska prognoza i klima
Skoplje, Makedonija

Mart u Skoplju označava početak prolećne sezone i donosi u grad svežinu. Prosečne temperature se kreću od 1.7°C (35.1°F) do 13.9°C (57°F), a sa svakim novim danom u drugoj polovini meseca, temperature sve više rastu. Prva polovina marta zato, ume biti prilično hladnjikava, sa lednim noćima u kojima temperature nekad padne i ispod 0°C (32°F).
Sa dolaskom proleća, i neznatnim padavinama, koje mere 38.1mm (1.5") u toku meseca marta, opada i vlažnost vazduha. Tlo postaje sve mekše, jer je zemlja sve ređe prekrivena ledenim slojem mraza.
Kako mart zagreva vremenske uslove, tako se zagreva i noćni život u Skoplju, koji je veoma raznolik i zanimljiv za turiste, ali i lokalno stanovništvo.
Prosečna temperatura u Martu - Skoplje, Makedonija
  • Prosečna maksimalna temperatura u Martu: 14°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (31.5°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (4.5°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Martu: 1.6°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Jul (15.8°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-3.8°C).

Prosečna relativna vlažnost u Martu - Skoplje, Makedonija
  • Prosečna relativna vlažnost u Martu: 68%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Decembar (85%).
Meseci sa najmanjom relativnom vlažnosti su Jul i Avgust (56%).

Prosečne kišne padavine u Martu - Skoplje, Makedonija
  • Prosečne kišne padavine u Martu: 38mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Jun (54mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Februar (29mm).

Prosečno kišnih dana u Martu - Skoplje, Makedonija
  • Prosečno kišnih dana u Martu: 10 dana

Meseci sa najvećim brojem kišnih dana su Maj i Decembar (11 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana su Avgust i Septembar (6 dana).

Prosečno snežnih dana u Martu - Skoplje, Makedonija
  • Prosečno snežnih dana u Martu: 3 dana

Meseci sa najvećim brojem snežnih dana je su Januar, Februar i Decembar (5 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0 dana).

Prosečna dnevna svetlost u Martu / Prosečno sunčanih sati u Martu - Skoplje, Makedonija
  • Prosečna dnevna svetlost u Martu: 12h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.2h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9.2h).

  • Prosečno sunčanih sati u Martu: 5.2h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Jul (Prosečno sunčanih sati: 10.4h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Decembar (Prosečno sunčanih sati: 2.6h).

Prosečan UV indeks u Martu - Skoplje, Makedonija
  • Prosečan UV indeks u Martu: 4

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun i Jul (UV indeks 9).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar i Decembar (UV indeks 1).