Jul vremenska prognoza i klima
Petrovo, Makedonija

Prosečna temperatura u Julu
Petrovo, Makedonija

Prosečna temperatura u Julu - Petrovo, Makedonija
  • Prosečna maksimalna temperatura u Julu: 29.7°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (30.5°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (4.6°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Julu: 16.1°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (16.8°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-1.6°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Julu
Petrovo, Makedonija

Prosečna relativna vlažnost u Julu - Petrovo, Makedonija
  • Prosečna relativna vlažnost u Julu: 57%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Januar (80%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (54%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Julu
Petrovo, Makedonija

Prosečne kišne padavine u Julu - Petrovo, Makedonija
  • Prosečne kišne padavine u Julu: 33mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Novembar (51mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Avgust (26mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Julu
Petrovo, Makedonija

Prosečno kišnih dana u Julu - Petrovo, Makedonija
  • Prosečno kišnih dana u Julu: 10.7 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (16.7 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Avgust (9.2 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Julu
Petrovo, Makedonija

Prosečne snežne padavine u Julu - Petrovo, Makedonija
  • Prosečne snežne padavine u Julu: 0mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Januar (70mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar i Oktobar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Julu
Petrovo, Makedonija

Prosečno snežnih dana u Julu - Petrovo, Makedonija
  • Prosečno snežnih dana u Julu: 0 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Januar (4.4 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar i Oktobar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Julu /
Prosečno sunčanih sati u Julu
Petrovo, Makedonija

Prosečna dnevna svetlost u Julu / Prosečno sunčanih sati u Julu - Petrovo, Makedonija
  • Prosečna dnevna svetlost u Julu: 14.8h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.1h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9.2h).

  • Prosečno sunčanih sati u Julu: 11.8h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 12.3h).
Meseci sa najmanje sunčanih sati su Januar i Februar (Prosečno sunčanih sati: 5.6).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Julu
Petrovo, Makedonija

Prosečan UV indeks u Julu - Petrovo, Makedonija
  • Prosečan UV indeks u Julu: 6

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun, Jul i Avgust (UV indeks 6).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar i Decembar (UV indeks 2).

[Izvori]