Mesečna vremenska prognoza i klima
Kruševo, Makedonija

Prosečno kišnih dana - Kruševo, Makedonija

Meseci sa najvećim brojem kišnih dana su Mart, April, Maj i Decembar (13 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana su Avgust i Septembar (7 dana).