Maj vremenska prognoza i klima
Zaton, Hrvatska

Prosečna temperatura mora u Maju
Zaton, Hrvatska

Prosečna temperatura mora u Maju - Zaton, Hrvatska
  • Prosečna temperatura mora u Maju: 18.8°C

Najbolji mesec za plivanje (sa najvišim prosečnom temperatura mora) je Jul (25.5°C).
Najhladniji meseci (sa najnižom prosečnom temperatura mora) su Januar i Februar (14.2°C).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Maju
Zaton, Hrvatska

Prosečna dnevna svetlost u Maju - Zaton, Hrvatska
  • Prosečna dnevna svetlost u Maju: 14.6h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.3h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9.1h).

[Izvori]