Vis
Hrvatska
Dugoročna vremenska prognoza
Dugoročna vremenska prognoza

Januar vremenska prognoza i klima
Vis, Hrvatska

Prosečna temperatura mora u Januaru - Vis, Hrvatska
  • Prosečna temperatura mora u Januaru: 14.1°C

Najbolji mesec za plivanje (sa najvišim prosečnom temperatura mora) je Avgust (24.9°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom temperatura mora) je Februar (13.8°C).

Prosečna dnevna svetlost u Januaru - Vis, Hrvatska
  • Prosečna dnevna svetlost u Januaru: 9.4h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.3h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9.1h).