Mart vremenska prognoza i klima
Umljanović, Hrvatska

Prosečna temperatura u Martu
Umljanović, Hrvatska

Prosečna temperatura u Martu - Umljanović, Hrvatska
  • Prosečna maksimalna temperatura u Martu: 12.9°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (28.3°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (9.3°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Martu: 7.7°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (21.3°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (4.9°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Martu
Umljanović, Hrvatska

Prosečna relativna vlažnost u Martu - Umljanović, Hrvatska
  • Prosečna relativna vlažnost u Martu: 70%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Novembar (74%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (59%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Martu
Umljanović, Hrvatska

Prosečne kišne padavine u Martu - Umljanović, Hrvatska
  • Prosečne kišne padavine u Martu: 36mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Novembar (90mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Avgust (14mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Martu
Umljanović, Hrvatska

Prosečno kišnih dana u Martu - Umljanović, Hrvatska
  • Prosečno kišnih dana u Martu: 11.7 dana

Meseci sa najvećim brojem kišnih dana su April i Novembar (11.9 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Avgust (5.1 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Martu
Umljanović, Hrvatska

Prosečne snežne padavine u Martu - Umljanović, Hrvatska
  • Prosečne snežne padavine u Martu: 0mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Februar (16mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Januar, Mart, April, Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar, Oktobar i Novembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Martu
Umljanović, Hrvatska

Prosečno snežnih dana u Martu - Umljanović, Hrvatska
  • Prosečno snežnih dana u Martu: 0.2 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Februar (1 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Januar, April, Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar, Oktobar i Novembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Martu /
Prosečno sunčanih sati u Martu
Umljanović, Hrvatska

Prosečna dnevna svetlost u Martu / Prosečno sunčanih sati u Martu - Umljanović, Hrvatska
  • Prosečna dnevna svetlost u Martu: 12h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.4h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9h).

  • Prosečno sunčanih sati u Martu: 7.8h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 12.1h).
Meseci sa najmanje sunčanih sati su Januar i Februar (Prosečno sunčanih sati: 5.6).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Martu
Umljanović, Hrvatska

Prosečan UV indeks u Martu - Umljanović, Hrvatska
  • Prosečan UV indeks u Martu: 4

Mesec sa najvišim prosečnim UV indeksom je Jul (UV indeks 7).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Februar, Novembar i Decembar (UV indeks 3).

[Izvori]