Jun vremenska prognoza i klima
Svinišće, Hrvatska

Prosečna temperatura u Junu
Svinišće, Hrvatska

Prosečna temperatura u Junu - Svinišće, Hrvatska
  • Prosečna maksimalna temperatura u Junu: 23.4°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (27.3°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (10.2°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Junu: 20°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (23.4°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (7.4°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Junu
Svinišće, Hrvatska

Prosečna relativna vlažnost u Junu - Svinišće, Hrvatska
  • Prosečna relativna vlažnost u Junu: 69%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Novembar (72%).
Meseci sa najmanjom relativnom vlažnosti su Jul i Avgust (64%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Junu
Svinišće, Hrvatska

Prosečne kišne padavine u Junu - Svinišće, Hrvatska
  • Prosečne kišne padavine u Junu: 11mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Novembar (44mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Avgust (7mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Junu
Svinišće, Hrvatska

Prosečno kišnih dana u Junu - Svinišće, Hrvatska
  • Prosečno kišnih dana u Junu: 6.5 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Novembar (11.1 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Avgust (3.1 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Junu
Svinišće, Hrvatska

Prosečne snežne padavine u Junu - Svinišće, Hrvatska
  • Prosečne snežne padavine u Junu: 0mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Februar (2mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Januar, April, Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar, Oktobar, Novembar i Decembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Junu
Svinišće, Hrvatska

Prosečno snežnih dana u Junu - Svinišće, Hrvatska
  • Prosečno snežnih dana u Junu: 0 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Februar (0.6 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su April, Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar, Oktobar i Novembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Junu /
Prosečno sunčanih sati u Junu
Svinišće, Hrvatska

Prosečna dnevna svetlost u Junu / Prosečno sunčanih sati u Junu - Svinišće, Hrvatska
  • Prosečna dnevna svetlost u Junu: 15.4h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.4h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9h).

  • Prosečno sunčanih sati u Junu: 11.8h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 12.1h).
Meseci sa najmanje sunčanih sati su Januar i Februar (Prosečno sunčanih sati: 5.7).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Junu
Svinišće, Hrvatska

Prosečan UV indeks u Junu - Svinišće, Hrvatska
  • Prosečan UV indeks u Junu: 6

Mesec sa najvišim prosečnim UV indeksom je Jul (UV indeks 7).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Februar i Decembar (UV indeks 3).

[Izvori]