Supetarska Draga
Hrvatska
Dugoročna vremenska prognoza
Dugoročna vremenska prognoza

Februar vremenska prognoza i klima
Supetarska Draga, Hrvatska

Prosečna temperatura mora u Februaru - Supetarska Draga, Hrvatska
  • Prosečna temperatura mora u Februaru: 11.6°C

Najbolji mesec za plivanje (sa najvišim prosečnom temperatura mora) je Avgust (25°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom temperatura mora) je Februar (11.6°C).

Prosečna dnevna svetlost u Februaru - Supetarska Draga, Hrvatska
  • Prosečna dnevna svetlost u Februaru: 10.5h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.5h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 8.9h).