Decembar vremenska prognoza i klima
Ston, Hrvatska

Prosečna temperatura mora u Decembru
Ston, Hrvatska

Prosečna temperatura mora u Decembru - Ston, Hrvatska
  • Prosečna temperatura mora u Decembru: 15.8°C

Najbolji meseci za plivanje (sa najvišim prosečnom temperatura mora) su Jul i Avgust (25.3°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom temperatura mora) je Januar (14°C).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Decembru
Ston, Hrvatska

Prosečna dnevna svetlost u Decembru - Ston, Hrvatska
  • Prosečna dnevna svetlost u Decembru: 9.1h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.3h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9.1h).

[Izvori]