Januar vremenska prognoza i klima
Split, Hrvatska

Prosečna temperatura u Januaru
Split, Hrvatska

Prosečna temperatura u Januaru - Split, Hrvatska
  • Prosečna maksimalna temperatura u Januaru: 10.3°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Jul (29.8°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (10.3°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Januaru: 5.4°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Jul (21.6°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (5.4°C).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Januaru
Split, Hrvatska

Prosečne kišne padavine u Januaru - Split, Hrvatska
  • Prosečne kišne padavine u Januaru: 78.7mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Novembar (113.7mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Jul (28.4mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Januaru
Split, Hrvatska

Prosečno kišnih dana u Januaru - Split, Hrvatska
  • Prosečno kišnih dana u Januaru: 11 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Decembar (13 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Avgust (5 dana).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Januaru
Split, Hrvatska

Prosečno snežnih dana u Januaru - Split, Hrvatska
  • Prosečno snežnih dana u Januaru: 1 dana

Meseci sa najvećim brojem snežnih dana je su Januar i Februar (1 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Mart, April, Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar, Oktobar, Novembar i Decembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna temperatura mora u Januaru
Split, Hrvatska

Prosečna temperatura mora u Januaru - Split, Hrvatska
  • Prosečna temperatura mora u Januaru: 13.7°C

Najbolji mesec za plivanje (sa najvišim prosečnom temperatura mora) je Avgust (24.8°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom temperatura mora) je Februar (13.5°C).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Januaru /
Prosečno sunčanih sati u Januaru
Split, Hrvatska

Prosečna dnevna svetlost u Januaru / Prosečno sunčanih sati u Januaru - Split, Hrvatska
  • Prosečna dnevna svetlost u Januaru: 9.4h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.4h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9h).

  • Prosečno sunčanih sati u Januaru: 4.2h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Jul (Prosečno sunčanih sati: 11.3h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Decembar (Prosečno sunčanih sati: 3.8h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Januaru
Split, Hrvatska

Prosečan UV indeks u Januaru - Split, Hrvatska
  • Prosečan UV indeks u Januaru: 1

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun i Jul (UV indeks 8).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar i Decembar (UV indeks 1).

[Izvori]