Mart vremenska prognoza i klima
Solin, Hrvatska

Prosečna temperatura u Martu
Solin, Hrvatska

Prosečna temperatura u Martu - Solin, Hrvatska
  • Prosečna maksimalna temperatura u Martu: 13.7°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Jul (29.8°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (10.3°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Martu: 7.6°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Jul (21.6°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (5.4°C).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Martu
Solin, Hrvatska

Prosečne kišne padavine u Martu - Solin, Hrvatska
  • Prosečne kišne padavine u Martu: 63.4mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Novembar (112.9mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Jul (26.3mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Martu
Solin, Hrvatska

Prosečno kišnih dana u Martu - Solin, Hrvatska
  • Prosečno kišnih dana u Martu: 10 dana

Meseci sa najvećim brojem kišnih dana su Novembar i Decembar (12 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Avgust (5 dana).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Martu
Solin, Hrvatska

Prosečno snežnih dana u Martu - Solin, Hrvatska
  • Prosečno snežnih dana u Martu: 0 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Februar (2 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Mart, April, Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar, Oktobar i Novembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Martu /
Prosečno sunčanih sati u Martu
Solin, Hrvatska

Prosečna dnevna svetlost u Martu / Prosečno sunčanih sati u Martu - Solin, Hrvatska
  • Prosečna dnevna svetlost u Martu: 12h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.4h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9h).

  • Prosečno sunčanih sati u Martu: 6h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Jul (Prosečno sunčanih sati: 11.3h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Decembar (Prosečno sunčanih sati: 3.8h).

[Izvori]