Šibenik
Hrvatska
Dugoročna vremenska prognoza
Dugoročna vremenska prognoza

Avgust vremenska prognoza i klima
Šibenik, Hrvatska

Prosečna temperatura u Avgustu - Šibenik, Hrvatska
  • Prosečna maksimalna temperatura u Avgustu: 29°C

Najtopliji meseci (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) su Jul i Avgust (29°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (9°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Avgustu: 18°C

Meseci sa najvišom prosečnom min. temperaturom su Jul i Avgust (18°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (2°C).

Prosečne kišne padavine u Avgustu - Šibenik, Hrvatska
  • Prosečne kišne padavine u Avgustu: 44.9mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Novembar (112.4mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Jul (29.7mm).

Prosečno kišnih dana u Avgustu - Šibenik, Hrvatska
  • Prosečno kišnih dana u Avgustu: 5 dana

Meseci sa najvećim brojem kišnih dana su Novembar i Decembar (12 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana su Jul i Avgust (5 dana).

Prosečno snežnih dana u Avgustu - Šibenik, Hrvatska
  • Prosečno snežnih dana u Avgustu: 0 dana

Meseci sa najvećim brojem snežnih dana je su Januar, Februar i Decembar (1 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Mart, April, Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar, Oktobar i Novembar (0 dana).

Prosečna temperatura mora u Avgustu - Šibenik, Hrvatska
  • Prosečna temperatura mora u Avgustu: 24.8°C

Najbolji mesec za plivanje (sa najvišim prosečnom temperatura mora) je Avgust (24.8°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom temperatura mora) je Februar (13.1°C).

Prosečna dnevna svetlost u Avgustu / Prosečno sunčanih sati u Avgustu - Šibenik, Hrvatska
  • Prosečna dnevna svetlost u Avgustu: 13.9h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.4h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9h).

  • Prosečno sunčanih sati u Avgustu: 10.5h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Jul (Prosečno sunčanih sati: 11.5h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Decembar (Prosečno sunčanih sati: 3.7h).

Prosečan UV indeks u Avgustu - Šibenik, Hrvatska
  • Prosečan UV indeks u Avgustu: 7

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun i Jul (UV indeks 8).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar i Decembar (UV indeks 1).