Decembar vremenska prognoza i klima
Rukavac, Hrvatska

Prosečna temperatura u Decembru
Rukavac, Hrvatska

Prosečna temperatura u Decembru - Rukavac, Hrvatska
  • Prosečna maksimalna temperatura u Decembru: 12.4°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (27.3°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (10.7°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Decembru: 9.5°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (24.2°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (8°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Decembru
Rukavac, Hrvatska

Prosečna relativna vlažnost u Decembru - Rukavac, Hrvatska
  • Prosečna relativna vlažnost u Decembru: 68%

Meseci sa najvećom relativnom vlažnosti su April i Novembar (71%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (64%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Decembru
Rukavac, Hrvatska

Prosečne kišne padavine u Decembru - Rukavac, Hrvatska
  • Prosečne kišne padavine u Decembru: 59mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Novembar (109mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Avgust (16mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Decembru
Rukavac, Hrvatska

Prosečno kišnih dana u Decembru - Rukavac, Hrvatska
  • Prosečno kišnih dana u Decembru: 12.5 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Novembar (14.1 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Avgust (4.9 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Decembru
Rukavac, Hrvatska

Prosečne snežne padavine u Decembru - Rukavac, Hrvatska
  • Prosečne snežne padavine u Decembru: 0mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Februar (2mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Januar, Mart, April, Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar, Oktobar, Novembar i Decembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Decembru
Rukavac, Hrvatska

Prosečno snežnih dana u Decembru - Rukavac, Hrvatska
  • Prosečno snežnih dana u Decembru: 0.1 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Februar (0.3 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Mart, April, Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar, Oktobar i Novembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Decembru /
Prosečno sunčanih sati u Decembru
Rukavac, Hrvatska

Prosečna dnevna svetlost u Decembru / Prosečno sunčanih sati u Decembru - Rukavac, Hrvatska
  • Prosečna dnevna svetlost u Decembru: 9.1h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.3h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9.1h).

  • Prosečno sunčanih sati u Decembru: 6.2h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 12.1h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Februar (Prosečno sunčanih sati: 5.8h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Decembru
Rukavac, Hrvatska

Prosečan UV indeks u Decembru - Rukavac, Hrvatska
  • Prosečan UV indeks u Decembru: 3

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jul i Avgust (UV indeks 7).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar i Decembar (UV indeks 3).

[Izvori]