Omiš
Hrvatska
Dugoročna vremenska prognoza
Dugoročna vremenska prognoza

Maj vremenska prognoza i klima
Omiš, Hrvatska

Prosečna temperatura mora u Maju - Omiš, Hrvatska
  • Prosečna temperatura mora u Maju: 18.4°C

Najbolji mesec za plivanje (sa najvišim prosečnom temperatura mora) je Avgust (25°C).
Najhladniji meseci (sa najnižom prosečnom temperatura mora) su Januar i Februar (13.9°C).

Prosečna dnevna svetlost u Maju - Omiš, Hrvatska
  • Prosečna dnevna svetlost u Maju: 14.7h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.4h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9h).