Februar vremenska prognoza i klima
Jadranovo, Hrvatska

Prosečna temperatura mora u Februaru
Jadranovo, Hrvatska

Prosečna temperatura mora u Februaru - Jadranovo, Hrvatska
  • Prosečna temperatura mora u Februaru: 10.9°C

Najbolji mesec za plivanje (sa najvišim prosečnom temperatura mora) je Avgust (24.5°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom temperatura mora) je Februar (10.9°C).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Februaru
Jadranovo, Hrvatska

Prosečna dnevna svetlost u Februaru - Jadranovo, Hrvatska
  • Prosečna dnevna svetlost u Februaru: 10.4h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.6h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 8.8h).

[Izvori]