Decembar vremenska prognoza i klima
Habjanovac, Hrvatska

Prosečna temperatura u Decembru
Habjanovac, Hrvatska

Prosečna temperatura u Decembru - Habjanovac, Hrvatska
  • Prosečna maksimalna temperatura u Decembru: 5.2°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (27.9°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (3.6°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Decembru: -0.1°C

Meseci sa najvišom prosečnom min. temperaturom su Jul i Avgust (14.9°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-1.8°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Decembru
Habjanovac, Hrvatska

Prosečna relativna vlažnost u Decembru - Habjanovac, Hrvatska
  • Prosečna relativna vlažnost u Decembru: 84%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Januar (86%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (68%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Decembru
Habjanovac, Hrvatska

Prosečne kišne padavine u Decembru - Habjanovac, Hrvatska
  • Prosečne kišne padavine u Decembru: 44mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Maj (74mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Mart (32mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Decembru
Habjanovac, Hrvatska

Prosečno kišnih dana u Decembru - Habjanovac, Hrvatska
  • Prosečno kišnih dana u Decembru: 10.7 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (17.5 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Oktobar (9.2 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Decembru
Habjanovac, Hrvatska

Prosečne snežne padavine u Decembru - Habjanovac, Hrvatska
  • Prosečne snežne padavine u Decembru: 76mm

Meseci sa prosečno najviše snežnih padavine su Januar i Februar (114mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Decembru
Habjanovac, Hrvatska

Prosečno snežnih dana u Decembru - Habjanovac, Hrvatska
  • Prosečno snežnih dana u Decembru: 4.3 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Januar (8.6 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Decembru /
Prosečno sunčanih sati u Decembru
Habjanovac, Hrvatska

Prosečna dnevna svetlost u Decembru / Prosečno sunčanih sati u Decembru - Habjanovac, Hrvatska
  • Prosečna dnevna svetlost u Decembru: 8.7h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.7h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 8.7h).

  • Prosečno sunčanih sati u Decembru: 5.3h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 11.3h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Februar (Prosečno sunčanih sati: 4.3h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Decembru
Habjanovac, Hrvatska

Prosečan UV indeks u Decembru - Habjanovac, Hrvatska
  • Prosečan UV indeks u Decembru: 2

Mesec sa najvišim prosečnim UV indeksom je Jul (UV indeks 6).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Februar, Novembar i Decembar (UV indeks 2).

[Izvori]