Podgorica
Crna Gora
Dugoročna vremenska prognoza
Dugoročna vremenska prognoza

Jul vremenska prognoza i klima
Podgorica, Crna Gora

Jul je najčešće najtopliji i najsuvlji mesec, sa najviše sunca u toku godine, i sa prosečnom najvišom temperaturom koja neretko dostiže 31.7°C (89.1°F). Vrućine su nesnosne i mogu biti posebno neprijatne zbog izostanka padavina i prilično niske vlažnosti vazduha od oko 52%.
Izmerene padavine jedva dostižu 38.1mm (1.5"), jer sunce u toku dana sija neverovatnih 11 časova, od ukupno 15 koliko traje obdanica. Podgoricom protiče dosta reka, sa nižim ili višim vodostajem u letnjem periodu, ali su upravo te reke i vodno bogatstvo grada, ono što veliku vrućinu čini iole podnošljivom i donosi dah svežine u grad. Savetuje se da se izbegava sunce u podne kada je najjačeg intenziteta.
Prosečna temperatura u Julu - Podgorica, Crna Gora
  • Prosečna maksimalna temperatura u Julu: 31.7°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Jul (31.7°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (9.5°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Julu: 20.3°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Jul (20.3°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (1.4°C).

Prosečne kišne padavine u Julu - Podgorica, Crna Gora
  • Prosečne kišne padavine u Julu: 39mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Novembar (238mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Jul (39mm).

Prosečno kišnih dana u Julu - Podgorica, Crna Gora
  • Prosečno kišnih dana u Julu: 5.7 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Novembar (13.8 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Jul (5.7 dana).

Prosečna dnevna svetlost u Julu / Prosečno sunčanih sati u Julu - Podgorica, Crna Gora
  • Prosečna dnevna svetlost u Julu: 14.9h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.2h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9.1h).

  • Prosečno sunčanih sati u Julu: 11h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Jul (Prosečno sunčanih sati: 11h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Decembar (Prosečno sunčanih sati: 3.6h).

Prosečan UV indeks u Julu - Podgorica, Crna Gora
  • Prosečan UV indeks u Julu: 9

Mesec sa najvišim prosečnim UV indeksom je Jul (UV indeks 9).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar i Decembar (UV indeks 1).