April vremenska prognoza i klima
Martići, Crna Gora

Prosečna temperatura u Aprilu
Martići, Crna Gora

Prosečna temperatura u Aprilu - Martići, Crna Gora
  • Prosečna maksimalna temperatura u Aprilu: 18.2°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (32.2°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (8.6°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Aprilu: 8.8°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (19.2°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (2.3°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Aprilu
Martići, Crna Gora

Prosečna relativna vlažnost u Aprilu - Martići, Crna Gora
  • Prosečna relativna vlažnost u Aprilu: 67%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Februar (75%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (50%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Aprilu
Martići, Crna Gora

Prosečne kišne padavine u Aprilu - Martići, Crna Gora
  • Prosečne kišne padavine u Aprilu: 61mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Novembar (188mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Jul (22mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Aprilu
Martići, Crna Gora

Prosečno kišnih dana u Aprilu - Martići, Crna Gora
  • Prosečno kišnih dana u Aprilu: 13.3 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Mart (14.3 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Avgust (6.8 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Aprilu
Martići, Crna Gora

Prosečne snežne padavine u Aprilu - Martići, Crna Gora
  • Prosečne snežne padavine u Aprilu: 0mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Februar (24mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su April, Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar, Oktobar i Novembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Aprilu
Martići, Crna Gora

Prosečno snežnih dana u Aprilu - Martići, Crna Gora
  • Prosečno snežnih dana u Aprilu: 0 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Februar (1 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su April, Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar, Oktobar i Novembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Aprilu /
Prosečno sunčanih sati u Aprilu
Martići, Crna Gora

Prosečna dnevna svetlost u Aprilu / Prosečno sunčanih sati u Aprilu - Martići, Crna Gora
  • Prosečna dnevna svetlost u Aprilu: 13.4h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.2h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9.2h).

  • Prosečno sunčanih sati u Aprilu: 10.2h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 12.1h).
Meseci sa najmanje sunčanih sati su Januar, Februar i Decembar (Prosečno sunčanih sati: 5.8).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Aprilu
Martići, Crna Gora

Prosečan UV indeks u Aprilu - Martići, Crna Gora
  • Prosečan UV indeks u Aprilu: 5

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jul i Avgust (UV indeks 7).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar i Decembar (UV indeks 2).

[Izvori]