Januar vremenska prognoza i klima
Jašovići, Crna Gora

Prosečna temperatura u Januaru
Jašovići, Crna Gora

Prosečna temperatura u Januaru - Jašovići, Crna Gora
  • Prosečna maksimalna temperatura u Januaru: 1°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (24.1°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (1°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Januaru: -6°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (10.3°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-6°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Januaru
Jašovići, Crna Gora

Prosečna relativna vlažnost u Januaru - Jašovići, Crna Gora
  • Prosečna relativna vlažnost u Januaru: 88%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Februar (90%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (69%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Januaru
Jašovići, Crna Gora

Prosečne kišne padavine u Januaru - Jašovići, Crna Gora
  • Prosečne kišne padavine u Januaru: 95mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Novembar (151mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Septembar (44mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Januaru
Jašovići, Crna Gora

Prosečno kišnih dana u Januaru - Jašovići, Crna Gora
  • Prosečno kišnih dana u Januaru: 10.8 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (22.2 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Januar (10.8 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Januaru
Jašovići, Crna Gora

Prosečne snežne padavine u Januaru - Jašovići, Crna Gora
  • Prosečne snežne padavine u Januaru: 502mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Januar (502mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Jun, Jul, Avgust i Septembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Januaru
Jašovići, Crna Gora

Prosečno snežnih dana u Januaru - Jašovići, Crna Gora
  • Prosečno snežnih dana u Januaru: 16.6 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Januar (16.6 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Jun, Jul, Avgust i Septembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Januaru /
Prosečno sunčanih sati u Januaru
Jašovići, Crna Gora

Prosečna dnevna svetlost u Januaru / Prosečno sunčanih sati u Januaru - Jašovići, Crna Gora
  • Prosečna dnevna svetlost u Januaru: 9.5h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.3h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9.1h).

  • Prosečno sunčanih sati u Januaru: 5h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 11.7h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Februar (Prosečno sunčanih sati: 4.7h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Januaru
Jašovići, Crna Gora

Prosečan UV indeks u Januaru - Jašovići, Crna Gora
  • Prosečan UV indeks u Januaru: 2

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun, Jul i Avgust (UV indeks 5).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Februar, Oktobar, Novembar i Decembar (UV indeks 2).

[Izvori]