Jun vremenska prognoza i klima
Drobnići, Crna Gora

Prosečna temperatura u Junu
Drobnići, Crna Gora

Prosečna temperatura u Junu - Drobnići, Crna Gora
  • Prosečna maksimalna temperatura u Junu: 23.2°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (27.3°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (7.2°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Junu: 15.3°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (18.6°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (2.7°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Junu
Drobnići, Crna Gora

Prosečna relativna vlažnost u Junu - Drobnići, Crna Gora
  • Prosečna relativna vlažnost u Junu: 70%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Februar (77%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (61%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Junu
Drobnići, Crna Gora

Prosečne kišne padavine u Junu - Drobnići, Crna Gora
  • Prosečne kišne padavine u Junu: 64mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Novembar (253mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Jul (29mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Junu
Drobnići, Crna Gora

Prosečno kišnih dana u Junu - Drobnići, Crna Gora
  • Prosečno kišnih dana u Junu: 15.8 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (16.3 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Avgust (8.3 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Junu
Drobnići, Crna Gora

Prosečne snežne padavine u Junu - Drobnići, Crna Gora
  • Prosečne snežne padavine u Junu: 0mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Februar (14mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su April, Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar, Oktobar, Novembar i Decembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Junu
Drobnići, Crna Gora

Prosečno snežnih dana u Junu - Drobnići, Crna Gora
  • Prosečno snežnih dana u Junu: 0 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Februar (0.6 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su April, Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar, Oktobar i Novembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Junu /
Prosečno sunčanih sati u Junu
Drobnići, Crna Gora

Prosečna dnevna svetlost u Junu / Prosečno sunčanih sati u Junu - Drobnići, Crna Gora
  • Prosečna dnevna svetlost u Junu: 15.2h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.2h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9.1h).

  • Prosečno sunčanih sati u Junu: 11.3h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 12.1h).
Meseci sa najmanje sunčanih sati su Januar i Februar (Prosečno sunčanih sati: 5.4).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Junu
Drobnići, Crna Gora

Prosečan UV indeks u Junu - Drobnići, Crna Gora
  • Prosečan UV indeks u Junu: 6

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun, Jul i Avgust (UV indeks 6).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar i Decembar (UV indeks 2).

[Izvori]