Januar vremenska prognoza i klima
Ćurčići, Crna Gora

Prosečna temperatura u Januaru
Ćurčići, Crna Gora

Prosečna temperatura u Januaru - Ćurčići, Crna Gora
  • Prosečna maksimalna temperatura u Januaru: 3°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (26°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (3°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Januaru: -3.8°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (12.6°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-3.8°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Januaru
Ćurčići, Crna Gora

Prosečna relativna vlažnost u Januaru - Ćurčići, Crna Gora
  • Prosečna relativna vlažnost u Januaru: 84%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Februar (86%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (65%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Januaru
Ćurčići, Crna Gora

Prosečne kišne padavine u Januaru - Ćurčići, Crna Gora
  • Prosečne kišne padavine u Januaru: 120mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Novembar (223mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Avgust (41mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Januaru
Ćurčići, Crna Gora

Prosečno kišnih dana u Januaru - Ćurčići, Crna Gora
  • Prosečno kišnih dana u Januaru: 13 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (18.1 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Decembar (12.1 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Januaru
Ćurčići, Crna Gora

Prosečne snežne padavine u Januaru - Ćurčići, Crna Gora
  • Prosečne snežne padavine u Januaru: 137mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Februar (206mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar i Oktobar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Januaru
Ćurčići, Crna Gora

Prosečno snežnih dana u Januaru - Ćurčići, Crna Gora
  • Prosečno snežnih dana u Januaru: 7.2 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Januar (7.2 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Jun, Jul, Avgust, Septembar i Oktobar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Januaru /
Prosečno sunčanih sati u Januaru
Ćurčići, Crna Gora

Prosečna dnevna svetlost u Januaru / Prosečno sunčanih sati u Januaru - Ćurčići, Crna Gora
  • Prosečna dnevna svetlost u Januaru: 9.5h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.3h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9.1h).

  • Prosečno sunčanih sati u Januaru: 5.1h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 12h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Februar (Prosečno sunčanih sati: 4.9h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Januaru
Ćurčići, Crna Gora

Prosečan UV indeks u Januaru - Ćurčići, Crna Gora
  • Prosečan UV indeks u Januaru: 2

Mesec sa najvišim prosečnim UV indeksom je Jul (UV indeks 6).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Februar, Novembar i Decembar (UV indeks 2).

[Izvori]