Septembar vremenska prognoza i klima
Vejići, BiH

Prosečna temperatura u Septembru
Vejići, BiH

Prosečna temperatura u Septembru - Vejići, BiH
  • Prosečna maksimalna temperatura u Septembru: 19°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (24.4°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (1.7°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Septembru: 7.7°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (11.2°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-5.8°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Septembru
Vejići, BiH

Prosečna relativna vlažnost u Septembru - Vejići, BiH
  • Prosečna relativna vlažnost u Septembru: 78%

Meseci sa najvećom relativnom vlažnosti su Januar i Februar (90%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (72%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Septembru
Vejići, BiH

Prosečne kišne padavine u Septembru - Vejići, BiH
  • Prosečne kišne padavine u Septembru: 38mm

Najvlažniji meseci (sa najviše kiše) su Novembar i Decembar (85mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Avgust (35mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Septembru
Vejići, BiH

Prosečno kišnih dana u Septembru - Vejići, BiH
  • Prosečno kišnih dana u Septembru: 11.3 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (19.6 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Avgust (9.8 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Septembru
Vejići, BiH

Prosečne snežne padavine u Septembru - Vejići, BiH
  • Prosečne snežne padavine u Septembru: 0mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Januar (344mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Jun, Jul, Avgust i Septembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Septembru
Vejići, BiH

Prosečno snežnih dana u Septembru - Vejići, BiH
  • Prosečno snežnih dana u Septembru: 0 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Januar (13.8 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Jun, Jul, Avgust i Septembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Septembru /
Prosečno sunčanih sati u Septembru
Vejići, BiH

Prosečna dnevna svetlost u Septembru / Prosečno sunčanih sati u Septembru - Vejići, BiH
  • Prosečna dnevna svetlost u Septembru: 12.5h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.5h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 8.9h).

  • Prosečno sunčanih sati u Septembru: 8.8h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 11h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Februar (Prosečno sunčanih sati: 3.7h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Septembru
Vejići, BiH

Prosečan UV indeks u Septembru - Vejići, BiH
  • Prosečan UV indeks u Septembru: 3

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun, Jul i Avgust (UV indeks 5).
Mesec sa najmanjim prosečnim UV indeksom je Januar (UV indeks 1).

[Izvori]