Oktobar vremenska prognoza i klima
Sitišće, BiH

Prosečna temperatura u Oktobru
Sitišće, BiH

Prosečna temperatura u Oktobru - Sitišće, BiH
  • Prosečna maksimalna temperatura u Oktobru: 15.5°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (26.5°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (2.8°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Oktobru: 5.4°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (11.8°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-4.3°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Oktobru
Sitišće, BiH

Prosečna relativna vlažnost u Oktobru - Sitišće, BiH
  • Prosečna relativna vlažnost u Oktobru: 78%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Januar (89%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (69%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Oktobru
Sitišće, BiH

Prosečne kišne padavine u Oktobru - Sitišće, BiH
  • Prosečne kišne padavine u Oktobru: 38mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Maj (81mm).
Najsuvlji meseci (sa najmanje kiše) su Septembar i Oktobar (38mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Oktobru
Sitišće, BiH

Prosečno kišnih dana u Oktobru - Sitišće, BiH
  • Prosečno kišnih dana u Oktobru: 11.6 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Jun (18.6 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Avgust (10.8 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Oktobru
Sitišće, BiH

Prosečne snežne padavine u Oktobru - Sitišće, BiH
  • Prosečne snežne padavine u Oktobru: 6mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Januar (247mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Oktobru
Sitišće, BiH

Prosečno snežnih dana u Oktobru - Sitišće, BiH
  • Prosečno snežnih dana u Oktobru: 0.3 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Januar (10.9 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Oktobru /
Prosečno sunčanih sati u Oktobru
Sitišće, BiH

Prosečna dnevna svetlost u Oktobru / Prosečno sunčanih sati u Oktobru - Sitišće, BiH
  • Prosečna dnevna svetlost u Oktobru: 11h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.4h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9h).

  • Prosečno sunčanih sati u Oktobru: 6.9h

Meseci sa najviše sunčanih sati su Jul i Avgust (Prosečno sunčanih sati: 11.1h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Februar (Prosečno sunčanih sati: 4.6h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Oktobru
Sitišće, BiH

Prosečan UV indeks u Oktobru - Sitišće, BiH
  • Prosečan UV indeks u Oktobru: 2

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun, Jul i Avgust (UV indeks 5).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Februar, Oktobar, Novembar i Decembar (UV indeks 2).

[Izvori]