Novembar vremenska prognoza i klima
Šišava, BiH

Prosečna temperatura u Novembru
Šišava, BiH

Prosečna temperatura u Novembru - Šišava, BiH
  • Prosečna maksimalna temperatura u Novembru: 9.4°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (24.4°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (1.7°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Novembru: 1.3°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (11.2°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-5.8°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Novembru
Šišava, BiH

Prosečna relativna vlažnost u Novembru - Šišava, BiH
  • Prosečna relativna vlažnost u Novembru: 85%

Meseci sa najvećom relativnom vlažnosti su Januar i Februar (90%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (72%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Novembru
Šišava, BiH

Prosečne kišne padavine u Novembru - Šišava, BiH
  • Prosečne kišne padavine u Novembru: 85mm

Najvlažniji meseci (sa najviše kiše) su Novembar i Decembar (85mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Avgust (35mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Novembru
Šišava, BiH

Prosečno kišnih dana u Novembru - Šišava, BiH
  • Prosečno kišnih dana u Novembru: 12.5 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (19.6 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Avgust (9.8 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Novembru
Šišava, BiH

Prosečne snežne padavine u Novembru - Šišava, BiH
  • Prosečne snežne padavine u Novembru: 99mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Januar (344mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Jun, Jul, Avgust i Septembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Novembru
Šišava, BiH

Prosečno snežnih dana u Novembru - Šišava, BiH
  • Prosečno snežnih dana u Novembru: 3.3 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Januar (13.8 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Jun, Jul, Avgust i Septembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Novembru /
Prosečno sunčanih sati u Novembru
Šišava, BiH

Prosečna dnevna svetlost u Novembru / Prosečno sunčanih sati u Novembru - Šišava, BiH
  • Prosečna dnevna svetlost u Novembru: 9.6h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.5h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 8.9h).

  • Prosečno sunčanih sati u Novembru: 5.2h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 11h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Februar (Prosečno sunčanih sati: 3.7h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Novembru
Šišava, BiH

Prosečan UV indeks u Novembru - Šišava, BiH
  • Prosečan UV indeks u Novembru: 2

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun, Jul i Avgust (UV indeks 5).
Mesec sa najmanjim prosečnim UV indeksom je Januar (UV indeks 1).

[Izvori]