April vremenska prognoza i klima
Pečenci, BiH

Prosečna temperatura u Aprilu
Pečenci, BiH

Prosečna temperatura u Aprilu - Pečenci, BiH
  • Prosečna maksimalna temperatura u Aprilu: 17.2°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (29.1°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (9.2°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Aprilu: 10.7°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (21.4°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (4.5°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Aprilu
Pečenci, BiH

Prosečna relativna vlažnost u Aprilu - Pečenci, BiH
  • Prosečna relativna vlažnost u Aprilu: 68%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Novembar (74%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (58%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Aprilu
Pečenci, BiH

Prosečne kišne padavine u Aprilu - Pečenci, BiH
  • Prosečne kišne padavine u Aprilu: 49mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Novembar (112mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Avgust (18mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Aprilu
Pečenci, BiH

Prosečno kišnih dana u Aprilu - Pečenci, BiH
  • Prosečno kišnih dana u Aprilu: 13.1 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Novembar (14.4 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Avgust (5.9 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Aprilu
Pečenci, BiH

Prosečne snežne padavine u Aprilu - Pečenci, BiH
  • Prosečne snežne padavine u Aprilu: 0mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Februar (4mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su April, Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar, Oktobar, Novembar i Decembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Aprilu
Pečenci, BiH

Prosečno snežnih dana u Aprilu - Pečenci, BiH
  • Prosečno snežnih dana u Aprilu: 0 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Februar (0.8 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su April, Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar, Oktobar i Novembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Aprilu /
Prosečno sunčanih sati u Aprilu
Pečenci, BiH

Prosečna dnevna svetlost u Aprilu / Prosečno sunčanih sati u Aprilu - Pečenci, BiH
  • Prosečna dnevna svetlost u Aprilu: 13.5h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.5h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 8.9h).

  • Prosečno sunčanih sati u Aprilu: 10.5h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 12.1h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Februar (Prosečno sunčanih sati: 5.8h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Aprilu
Pečenci, BiH

Prosečan UV indeks u Aprilu - Pečenci, BiH
  • Prosečan UV indeks u Aprilu: 4

Mesec sa najvišim prosečnim UV indeksom je Jul (UV indeks 7).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Februar, Novembar i Decembar (UV indeks 3).

[Izvori]