Vremenska prognoza Egipat

1. Kliknite na dugme Pronađi me
2. Omogućite aplikaciji da pronađe Vašu lokaciju
* automatski ćete biti prebačeni na prognozu najbližu vašoj lokaciji
* ako automatsko pronalaženje pozicije nije moguće, izaberite državu / grad sa spiska lokacija