Widget

Nazad

Adresar

  • 1. podesite parametre
- pronađite Vašu firmu
- upišite ID koji se nalazi u url-u prezentacije firme
npr: za firmu Dva kalja ID je 30161
.../grejanje/30161-dva-kalja...
ostaviti prazno polje za automatsko prilagođavanje veličine bedža
2. preuzmite HTML kodobeležite ceo kod: ctrl + A
zatim kopirajte kod: ctrl + C
3. postavite HTML kod gde želite da se prikazuje na vašim stranamapaste: ctrl + V